UX for NGO [PL]

BEZPŁATNE SZKOLENIE
“USER EXPERIENCE W NGO.
POZNAJ OBECNYCH ODBIORCÓW
I DOCIERAJ SKUTECZNIE DO NOWYCH”


 

 IDEA

Znajomość potrzeb odbiorców strony internetowej, aplikacji czy usługito klucz do zwiększania jakości i efektywności podejmowanych działań. Żeby poznać te potrzeby oraz zweryfikować doświadczenia związane z aktualnie działającym serwisem, produktem lub usługą najlepiej przeprowadzić badania.

Nawet przy niewielkim budżecie możliwa jest realizacja takich badań. Potrzebna jest do tego odpowiednia wiedza i zestaw narzędzi. Szczególnie przydatne są one dla organizacji III sektora, które często nie dysponują budżetem na realizację badań czy współpracę ze specjalistami user experience.

Dlatego też zespół uxreseach.space postanowił zorganizować bezpłatne szkolenia dedykowane wyłącznie organizacjom pozarządowym. Dzięki temu te z nich, które chcą poszerzać swoje kompetencje i podnosić jakość swoich działań, będą miały szanse poznać zagadnienia z obszaru user experience, z naciskiem na samodzielną realizację nieskomplikowanych, a bardzo przydatnych badań.

Czy wiesz czego odbiorcy oczekują od Twojej strony www?
Czy wiesz kiedy, jakich informacji szukają i dlaczego?
Czy wiesz kiedy odbiorcy najczęściej rezygnują z szukania informacji na Twojej stronie?
Czy wiesz jak ją oceniają i co możesz zrobić, żeby korzystali z niej chętniej i łatwiej?

O SZKOLENIU

Szkolenie jest dedykowane organizacjom pozarządowym i jest bezpłatne.

Zostało opracowane w taki sposób, aby zbilansować wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Jest ono dzięki temu optymalne do przyswojenia i późniejszego wykorzystania.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

  • ogólne informacje o user experience
  • user experience stron organizacji pozarządowych – dobre praktyki i inspiracje
  • dedykowany organizacjom III sektora proces badawczy złożony z 3 komplementarnych metod, które są dokładnie omawiane i ćwiczone podczas szkolenia
  • zagadnienia związane z analityką webową i śledzeniem ruchu w serwisie

Czas trwania szkolenia to ok. 8h zegarowych + przerwy.

Szkolenie może zostać zrealizowane w sobotę albo w niedzielę w siedzibie organizacji w całej Polsce. Jest prowadzone przez badaczkę user experience z wieloletnim doświadczeniem, współpracującą z organizacjami pozarządowymi w całej Polsce, pracującą dla znanych polskich marek oraz sektora MŚP.

Zapraszam po szczegółowe informacje wszystkie organizacje pozarządowe, które potrzebują wsparcia specjalisty UX lub chcą poszerzać kompetencje swojego zespołu. Zachęcam do kontaktu!

 

dominika@uxresearch.space